cheatBOX » PC Cheats » L » Spiel

PC Lemmings 3D

Levelcodes:
Cheat Wirkung
FUN LEVEL Level 1
BLIMBING Level 2
FANAGALD Level 3
DRICKSIE Level 4
KURTOSIS Level 5
GREGATIM Level 6
WALLAROO Level 7
AVENTAIL Level 8
GAZOGENE Level 9
JINGBANG Level 10
DIALLAGE Level 11
BUNODONT Level 12
NAINSOOK Level 13
YAKIMONA Level 14
FUMITORY Level 15
CINGULUM Level 16
BESLAVER Level 17
ANABLEPS Level 18
QUINCUNX Level 19
TARLATAN Level 20
KAMACITE Level 21
GUMMOSIS Level 22
PRODNOSE Level 23
NGULTRUM Level 24
COTTABUS Level 25
BEDAGGLE Level 26
EPICALYX Level 27
HOMALOID Level 28
LALLYGAG Level 29
BILABIAL Level 30
CACOFOGO Level 31
METAVURT Level 32
SLOWBURN Level 33
PELLUCID Level 34
MAKIMONO Level 35
KHUSKHUS Level 36
DISPLODE Level 37
RACAHOUT Level 38
ORGULOUS Level 39
DUNCEDOM Level 40
CABOCEER Level 41
GEROPIGA Level 42
BONTEBOK Level 43
EMPYREAL Level 44
LANGLAUF Level 45
NANNYGAI Level 46
SARATOGA Level 47
QUINTAIN Level 48
MUSQUASH Level 49
ZOMBORUK Level 50
SKILLING Level 51
WOBEGONE Level 52
BINDIEYE Level 53
FRAXINUS Level 54
LINDWORM Level 55
CURLICUE Level 56
HANEPOOR Level 57
IDEMQUOD Level 58
BLANDISH Level 59
MALAGASY Level 60
CHORIAMB Level 61
GARGANEY Level 62
KAOLIANG Level 36
MAROCAIN Level 64
OBTEMPER Level 65
TASTEVIN Level 66
VELLOZIA Level 67
BORACHIO Level 68
JACKAROO Level 69
COOLAMON Level 70
BANAUSIC Level 71
FABURDEN Level 72
RECKLING Level 73
MIRLITON Level 74
OPAPANAX Level 75
BIMBASHI Level 76
CAATINGA Level 77
PENSTOCK Level 78
SPRINGAL Level 79
BABIRUSA Level 80
END OF GAME! Level 81

Drucken | Neue Tipps veröffentlichen | FAQ
bei Twitter veröffentlichen bei Facebook veröffentlichen